Koçumuz, aslanımız, değerli reklam yazarımız Mesut Koçarslan 
MediaCat'in hazırladığı 30 Under 30 listesinde!